Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa, sastao se sa NJ.E. generalnim sekretarom, izvršnim direktorom Nacionalne komisije za pitanja muslimana na Filipinima, uvaženim Gilingom A. Momondiong

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, u jednom od sjedišta Rabite u Rijadu, se sastao sa NJ.E. generalnim sekretarom, izvršnim direktorom Nacionalne komisije za pitanja muslimana na Filipinima, uvaženim Gilingom A. Momondiong, u pratnji izvršnog direktora Vrhovnog vijeća organizacija učenjaka Filipina za razvoj i mir, NJ.E. dr. Abdul Hananom Tagoom. 

Tokom sastanka se raspravljalo o nekoliko tema poput mogućnosti edukacije za imame i hatibe na Filipinima, na temelju Povelje Časne Mekke

NJ.E. je uručen službeni poziv da posjeti Filipine kao glavni počasni gost na Međunarodnom forumu u prisustvu predsjednika i utjecajnih ličnosti. Forum će se održati u Manili, a tema je međuvjerski dijalog za podršku vjerske diplomatije u službi mirovnih napora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top