Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, se sastao sa NJ.E. uvaženim Yahyom Pallavicini

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, se sastao sa NJ.E. uvaženim Yahyom Pallavicini, liderom italijanske oganizacije “Coreis” i predsjednikom Vijeća za islamsku saradnju u Europi. Ova organizacija sa sjedištem u Bruxellesu uključuje predstavnike iz 22 europske zemlje, a čine je  imami, čelnici islamskih centara i islamski lideri.

Tokom sastanka se razgovaralo o brojnim islamskim pitanjima posebno o tragičnim dešavanjima u Pojasu Gaze, pitanjima izdavanja fetvi i islamskim odborima koje je osnovala Rabita u cilju jedinstvene riječi velikih muslimanskih učenjaka u pogledu najvažnijih pitanja. Na sastanku je također istaknut sadržaj “Povelje Časne Meke” koja predstavlja korjeniti napredak u službi muslimana širom svijeta uključujući muslimanske manjine. 

Tokom sastanka je istaknuta važnost promocije pozitivne slike islama, suočavanja sa izazovima islamofobije, tretiranja i uništavanja njenih korijena uz mudrost i praktičnu primjenu uzvišenih vrijednosti islama.

NJ.E. Pallavicini je pohvalio mudrost međunarodnog diskursa Rabite opisujući ga “ključnim elementom za razumijevanje i poštivanje islamskog diskursa i muslimana.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top