Close

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je u glavnom gradu Indije, u svojoj trenutnoj rezidenciji, upriličio prijem za NJ.E. rektora Selefijskog univerziteta, uvaženog Sauda Al-Salafija.

Tokom sastanka su razgovarali o nizu pitanja, posebno o ulozi Univerziteta u poučavanju studenata toleranciji i milosti islama prema svim svjetovima. Pri tome je naglašen značaj međusobnog uvažavanja i suživota između svih kategorija indijskog društva. NJ.E. Al-Salafi je potvrdio da je njihov cilj na Univerzitetu poučavanje studenata islamskim vrijednostima i opće priznatim principima u cilju vjerskog osvješćivanja oslanjajući se pri tome na Kur’an i Sunet i naglašavajući važnost i korist koju su imali od “Povelje Časne Meke,” a koju su priznale muftije i učenjaci islamskom umeta dok ga Univerzitet smatra značajnim teorijskim i metodološkim dokumentom. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top