Close

U uredu Rabite u Časnoj Meki, NJ.E. generalni sekretar Rabite, prof.dr. Muhamed Al-Isa, je upriličio prijem za NJ.E. predsjednika Ureda sunijskog vakufa u Iraku, prof.dr. Mishaana Al-Khazraji.

U uredu Rabite u Časnoj Meki, NJ.E. generalni sekretar Rabite i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, je upriličio prijem za NJ.E. predsjednika Ureda sunijskog vakufa u Iraku, prof.dr. Mishaana Al-Khazraji zajedno sa njegovom pratećom delegacijom. 

Tokom sastanka se razgovaralo o nekoliko tema gdje je uvaženi gost pozdravio sadržaj “Povelje Časne Meke” kao jedan od najvažnijih mehanizama za vjersku obuku u sadržaju sistema vakufa, a koju su potpisale sve islamske komponente uključujući različite mezhebe, što je dovelo do formiranja zajedničkog koncepta za islamski ummet. Važno je napomenuti da je sunijski vakuf zvanična organizacija koja pripada Iračkoj vladi i navedena je u Ustavu da djeluje, unutar svojih principa, na promociji nacionalne kohezije u svjetlu bratstva i tolerancije među svim bratskim iračkim komponentama. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top