Close

Nj. E. generalni sekretar Rabite, šejh dr. Muhamed El-Isa sastao se sa Nj. E. kardinalom Vincentom Nicholsom, nadbiskupom Westminstera.

Nj. E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Vijeća islamskih učenjaka, šejh dr. Muhamed El-Isa sastao se u Londonu s Nj. E. kardinalom Vincentom Nicholsom, nadbiskupom Westminstera.

Na sastanku je razgovarano o temama od zajedničkog interesa, a naročito o saradnji vjerskih vođa u borbi protiv ekstremizma, mržnje i nanošenja štete vjerskim svetinjama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top