Close

Prema Memorandumu o razumijevanju sa kompanijom zaduženom za Zemzem, Liga muslimanskog svijeta najavljuje radosnu vijest da će posjetiocima muzeja „Poslanikove a.s. biografije“ biti obezbijeđena Zemzem voda.

Džeda:

Međunarodni muzej Poslanikove a.s. biografije, kojim upravlja Liga muslimanskog svijeta koja je strateški partner Konferencije i izložbe usluga hadža i umre (Hajj Expo 2023.), je potpisao Memorandum o razumijevanju sa kompanijom Zemzem. Memorandum je potpisan u cilju poboljšanja saradnje u pružanju usluga gostima Milostivog te za promociju vjerskih elemenata za hadžije, one koji obavljaju umru i posjetioce u integriranom kontekstu koji je u skladu sa Vizijom 2030 Kraljevine Saudijske Arabije.

Predstavnik Muzeja tokom potpisivanja Memoranduma je bio NJ.E. zastupnik za institucionalnu komunikaciju pri Ligi muslimanskog svijeta, uvaženi Abdulvehab Al-Šehri, a kompaniju Zemzem je predstavljao njen generalni direktor, uvaženi Hasan Abu Al-Faraj.

Al-Šehri je pohvalio ovu značajnu saradnju sa jednom od najstarijih organizacija koja radi u službi gostiju Milostivog sa bogatim nasljeđem u islamskoj historiji. Pri tome je istaknuo ponos Lige muslimanskog svijeta ovim oblikom saradnje i težnjom za usaglašenosti njenog koncepta sa težnjama Vizije 2030 Kraljevine Saudijske Arabije u cilju poboljšanja usluga hadža i umre u skladu sa uputom islama uz primjenu najviših profesionalnih i ljudskih standarda.

NJ.E. zastupnik za institucionalnu komunikaciju pri Ligi muslimanskog svijeta, uvaženi Abdulvehab Al-Šehri je obradovao posjetioce „Muzeja biografije Poslanika a.s. jer će njihova posjeta muzeju biografije Poslanika a.s. “ Biografija kao da je živiš” biti obogaćena ispijanjem mubarek vode Zemzem.

Memorandum koji je potpisan sadrži nekoliko tačaka od kojih je najvažnija upoznavanje sa načinima posvećenosti i usluga koje Kraljevina Saudijska Arabija pruža hadžijama, onima koji obavljaju umru i ostalim posjetiocima kako bi obrede i ibadete obavili sa lahkoćom i sigurnošću. Također je odato priznanje naporima koje Kraljevina Saudijska Arabija ulaže u podizanje kvaliteta usluga hadža, umre i putovanja za goste Milostivog. Memorandum obuhvata saradnju u pružanju dodatnih usluga poput podjele boca Zemzem vode hadžijama u nizu međunarodnih muzeja „Poslanikove biografije i islamske civilizacije“, gdje se otvaraju mogućnosti i za druga buduća zajednička djelovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top