Close

NJ.E. generalni sekretar Rabite, prof.dr. Muhamed Al-Isa, se sastao sa NJ.E. generalnim sekretarom Organizacije islamske saradnje, ambasadorom Husseinom Ibrahimom Tahom

U svom uredu u Meki, NJ.E. generalni sekretar Rabite, prof.dr. Muhamed Al-Isa, se sastao sa NJ.E. generalnim sekretarom Organizacije islamske saradnje, ambasadorom Husseinom Ibrahimom Tahom u pratnji NJ.E. sekretara Akademije islamskog prava, prof.dr. Qutba Sanoa. Tokom radnog ručka se razgovaralo o nekoliko tema od zajedničkog interesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top