Close

Liga muslimanskog svijeta potpisuje ugovor o partnerstvu sa Univerzitetom Kolumbija u Njujorku i pokreće “Međunarodni međureligijski centar”

Sa ciljem izgradnje mehanizama protiv koncepta mržnje, nasilja i civilizacijskog sukoba – Liga muslimanskog svijeta potpisuje ugovor o partnerstvu sa Univerzitetom Kolumbija u Njujorku i pokreće “Međunarodni međureligijski centar” koji će biti svjetska platforma za istraživanje i obuku u zaštiti društava od svakog oblika mržnje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top