Close

Povelja Časne Meke“ se posebno posvetila djetinjstvu kao važnom aspektu čovjekovog razvoja gdje je u svojim odredbama utvrdila prava djeteta i odgovornih strana prema njemu.
Međunarodni dan djeteta

scroll to top