Close

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa se sastao sa timom Europskog vijeća za Bliski istok i Zaljev koji čine predstavnici država radne grupe (mog), a koja uključuje diplomate i stručnjake.

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa se sastao sa timom Europskog vijeća za Bliski istok i Zaljev koji čine predstavnici država radne grupe (mog), a koja uključuje diplomate i stručnjake. Timom predsjedavaju dr. Tim Bloom i Callen Mitri.
Na sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u međunarodnim pitanjima koji su od interesa i o perspektivama za saradnju u tome pogledu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top