Close

Nj. E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Vijeća islamskih učenjaka šejh dr. Muhamed El-Isa je primio Nj. E. šejha Eršeda Medenija

Nj. E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Vijeća islamskih učenjaka šejh dr. Muhamed El-Isa je primio Nj. E. šejha Eršeda Medenija, predsjednik Udruženja učenjaka Indije i delegaciju u njegovoj pratnji. Nj. E. šejh Medeni je pohvalio napore Lige muslimanskog svijeta u službi islamu i muslimana kao i hutbu Nj. E. generalnog sekretara tokom hadža na Arefu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top