Close

Delegacija Lige muslimanskog svijeta na čelu sa generalnim direktorom medijske produkcije, profesorom Muhamedom Al-Juaidom, je posjetilo kampove Bama i Gubio u sjeveroistočnoj Nigeriji

Delegacija Lige muslimanskog svijeta na čelu sa generalnim direktorom medijske produkcije, profesorom Muhamedom Al-Juaidom, je posjetilo kampove Bama i Gubio u sjeveroistočnoj Nigeriji, kako bi se upoznali sa postignućima projekta zaštite interno raseljene djece, a koji je financirala Liga. Projekat je proveden u saradnji sa Visokim povjerenikom UN-a za izbjeglice prema sporazumu koji su potpisale dvije strane u težnji da podrže Nigeriju i Grčku.

Al-Juaid je naglasio da je Liga muslimanskog svijeta ponosna na partnerstvo sa Visokim povjerenikom UN-a za izbjeglice, u cilju ostvarivanja uzvišenih humanitarnih ciljeva koji se ogledaju u podršci, potpori i zaštiti ove najosjetljivije kategorije koje su u potrebi. Pri tome je pohvalio napore UNHCR-a, koje je na sebe preuzelo ovo humanitarno pitanje potvrdivši da predstavlja glas izbjeglica i raseljenih lica koja su svoje patnje iznijeli međunarodnoj zajednici nadajući se njenoj potpori i pružajući ruke da ih ona zaštiti i da im pomogne u prevazilaženju ove teške faze njihovog života.

Savjetnik visokog povjerenika i predstavnik UNHCR-a u Vijeću za saradnju arapskih zemalja Zaljeva, uvaženi Khaled Khalifa, je izrazio zahvalnost za partnerstvo sa Ligom muslimanskog svijeta pohvalivši njenu predanost da pruži pomoć i podršku izbjeglicama i raseljenim licima, onima koji traže azil, povratnicima i zajednicama koje ih prime. Kazao je: “Zahvalni smo Ligi muslimanskog svijeta i uvjereni smo da će ovaj doprinos imati pozitivan utjecaj na živote najugroženijih ljudi te će podržati napore UNHCR-a da ovi ljudi ponovo izgrade svoje živote.”

Važno je napomenuti da je sporazum potpisan između Lige muslimanskog svijeta i Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice. Podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu, Rabita finansira nekoliko projekata koje će realizirati UNHCR u južnoj i sjeveroistočnoj Nigeriji, a koju će koristiti više od 20000 izbjeglica i raseljenih osoba, uz povratnike i članove zajednica domaćina u cilju tretiranja utjecaja sukoba na djecu i njihove skrbnike te podizanja svijesti o pravima djece. Projekti uključuju potporu sektoru obrazovanja kao što su uspostavljanje učionica i sigurnih prostora za djecu, kao i poboljšanje kvalitete obrazovanja i osiguravanje potrebnih materijala, uz projekte pružanja i osiguranja utočišta za izbjegličke porodice, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom ili porodice sa ženama.

Što se tiče drugog dijela sporazuma, on se odnosi na podršku Lige muslimanskog svijeta hiljadama izbjeglica i onima koji traže azil u Grčkoj s ciljem integrisanja u grčko društvo. To će se realizirati pružanjem mogućnosti zapošljavanja te rješavanjem izazova povezanih s izdavanjem potrebne dokumentcije kako bi im se olakšao pristup osnovnim uslugama. Ovaj dio se provodi u saradnji sa lokalnim vlastima i privatnim sektorom kako bi se osigurala integracija izbjeglica u društveni i privredni život. Podrška će također uključivati ​​organiziranje aktivnosti koje će omogućiti izbjeglicama i tražiteljima azila psihosocijalnu podršku na maternjem jeziku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top