Close

Trgovina ljudima prema islamskom pravu i učenju se smatra teškim kaznenim djelom protiv čovječanstva, njegovih vrijednosti i sigurnosti njegovog postojanja.

scroll to top