Close
Svaki izbjeglica ima pravo na zagrljaj, sigurnost i život dostojan čovjeka. Liga muslimanskog svijeta radi sa njima i za njih.
scroll to top