Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa je bio počasni gost na forumu “Saradnja međunarodnih organizacija u humanitarnim oblastima” u Ženevi.

Švicarska je ugostila predsjednike velikih međunarodnih organizacija koje su aktivne u svjetskom humanitarnom radu.

U svom uvodnom govoru, NJ.E.  je pohvalio pionirske napore institucija UN-a u humanitarnoj oblasti. Rekao je „Mi u Ligi muslimanskog svijeta, vjerujući u humanost, uložili smo velike napore širom svijeta u sve humanitarne radove bez ikakve diskriminacije. Raduju nas međunarodni certifikati koji nas motivišu da radimo više. Također, namjeravamo pokrenuti međunarodnu nagradu za najvažnije napore u službi humanitarnog rada.”

NJ.E. je objasnio da je religiozni aspekt za humanitarni rad vjerski pokretač i motiv koji je vezan za Stvoritelja, Slavljen neka je On, te ovakav aspekt motivacije spada u najjače i najodrživije motivatore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top