Close

Međunarodna svečanost

Na međunarodnoj svečanosti: NJ.E. prof.dr.  Muhamed Al-Isa najavljuje iz organizacije ISESCO-a (Islamska organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu) završetak zahtjeva za prvo plasiranje pokretnih primjeraka Muzeja Poslanikove biografije i islamske civilizacije širom svijeta, sa sjedištem u Medini, počevši od grada Rabata i to pod pokroviteljstvom NJ.V. Muhameda VI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top