Close

Srca koja vide Svjetlom Kur’ana

Liga muslimanskog svijeta vodi računa o potrebama slijepih lica diljem svijeta, a posebnu brigu posvećuje hafizima Časne Knjige. Tako je nedavno finansirala brojne kur’anske škole u Africi u direktnoj koordinaciji sa njihovim vladama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top