Close

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je posjetio džamiju Tun Son u Bangkoku

Smatra se najstarijom džamijom u Kraljevini Tajland ( sagrađena 1610. g.)
NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je posjetio džamiju Tun Son u Bangkoku, gdje se susreo sa uvaženim šejhovima i imamima, razmjenjujući s njima mišljenja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top