Close

Okupljanje vrhovnog vijeća Lige muslimanskog svijeta

Vrhovno vijeće Lige muslimanskog svijeta čija četrdeset i peta sjednica se trenutno odvija je najveće i najvažnije okupljanje predstavnika međunarodnih vjerskih institucija i organizacija obzirom da njegovi članovi predstavljaju islamske narode na vjerskom planu diljem svijeta.


Uvaženi šejh Abdulaziz b. Abdullah Alu-Šejh, vrhovni muftija Kraljevine Saudijske Arabije, njegove riječi iz uvodnog obraćanja na otvaranju sjednice Vijeća:

„Rabita nastoji ostvariti jedinstvo muslimana, promovisati umjerenu miroljubivu misao, ostvariti islamsku poruku o miru i pravednosti, unaprijediti međusobno upoznavanje i saradnju naroda, a to će im se svima vratiti u vidu dobra.“    


Uvaženi šejh dr. Muhamed Al-Isa, generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije islamskih učenjaka, je u svom obraćanju na otvaranju Sjednice Vrhovnog vijeća kazao:

„Vaša Liga zauzima posebno mjesto u našim historijskim  islamskim spisima. Njeni zadaci su jasni i opsežni u trenutnoj islamskoj i ljudskoj historiji.“       


Uvaženi predsjednik Emiratskog vijeća za fetve, šejh Abdullah b. Bijeh, je u svome obraćanju pred Vrhovnim vijećem kazao: 

„Rabita ulaže mnogo truda u jačanju veza bratstva unutar islamskog svijeta, a kod ljudi općenito inicira izgradnju mostova kojima međusobno povezuje ljudski rod.“


Uvaženi prof. dr. Ševki Allam, vrhovni muftija Egipta, je u svome obraćanju pred Vrhovnim vijećem Lige muslimanskog svijeta kazao:

 „Svijet ne pridaje pažnju simbolima i praznom govoru. Naprotiv, treba mu djelo i pravda… Islamski ummet polaže veliku nadu u naše učenjake da ih povedu ka svijetlim horizontima.“   


Uvaženi prof. dr. Muhamed Muhtar Džumua, ministar za vakufe u Egiptu, je u svome obraćanju pred Vrhovnim vijećem Lige muslimanskog svijeta kazao: 

„Onaj ko govori ili se bavi pitanjima vjere općenito treba biti svjestan naše današnjice, njenih novina, izazova i promjena na međunarodnom nivou. Treba uzeti u obzir sve sporazume, povelje i balanse koji postoje ili su potrebni na tom nivou.“    


Uvaženi šejh dr. Abdurrahman Sudejs, generalni predsjednik Uprave za pitanja Harema u Mekki i Džamije poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini,  je u svome obraćanju pred Vrhovnim vijećem Lige muslimanskog svijeta kazao: 

„Cijenimo zalaganja Lige na polju ostvarenja njene islamske i svjetske poruke kao i velike napore njenog generalnog sekretara na međunarodnom planu u promociji mira, sprećavanju sukoba i borbi protiv islamofobije.“  


Uvaženi šejh dr. Mustafa Cerić  je u svome obraćanju pred Vrhovnim vijećem Lige muslimanskog svijeta kazao:

„Na učenjacima islamskog ummeta je odgovornost rješavanja grešaka i zabluda, pogotovo kad je riječ o vjerskim citatima i njihovoj primjeni. Ispravno poznavanje teksta ne mora značiti uvijek i poznavanje načina njegove ispravne primjene, a Liga muslimanskog svijeta ima kapaciteta da ponese ovu odgovornost na svojim plećima.“    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top