Close

Više od 400 miliona ljudi širom svijeta govori arapski jezik. Arapski jezik predstavlja identitet povezan sa svetošću i kulturnu komunikaciju koja obogaćuje i oplemenjuje čovječanstvo.

scroll to top