Close

Programi “Borba protiv nasilja nad ženama i djecom i borba protiv trgovine ljudima” spadaju u jednu od najvažnijih međunarodnih inicijativa koje je pokrenula Liga muslimanskog svijeta da bi se na terenu suočila sa ovim međunarodnim kriminalnim praksama

scroll to top