Close

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je upriličio prijem u svojoj rezidenciji u Vašingtonu za islamske lidere u SAD-u

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je upriličio prijem u svojoj rezidenciji u Vašingtonu za islamske lidere u SAD-u među kojima su muftije, imami i direktori islamskih centara gdje su razgovarali o temama koje se tiču islamskih pitanja. Također je održan sastanak povodom pripreme za realiziranje i aktiviranje sadržaja “Povelje Časne Meke” prema službenom konceptu na nivou društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top