Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Vijeća islamskih učenjaka je upriličio prijem u Rijadu za NJ.E. ministra islamskih poslova u Maleziji.

NJ.E. uvaženi dr. Muhamed bin Abdulkerim Al-Isa je poželio dobrodošlicu svom gostu, NJ.E. dr. Zulkiflu Muhamedu Al-Bakriju koji je na čelu visoke malezijske delegacije od nekoliko ministarstava u posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji.

Dr. Al-Isa je objasnio nastojanje Rabite da ojača i produbi svoje veze sa Malezijom koju cijene i poštuju svi muslimani, dok je dr. Al-Bakri pohvalio napore Sluge dva Časna harema i prijestolonasljednika, da ih Bog Uzvišeni sačuva, u službi islama, muslimana i gostiju Samilosnog. Nakon toga je istaknuo da se Rabita smatra polazišnom tačkom muslimana i da njegova zemlja cijeni napore Rabite u islamskim zemljama i cijelom svijetu kada je riječ o promovisanju i uspostavljanju vrijednosti suživota i kulturne, vjerske i međunarodne harmonije. Dr. Al-Bakri je kazao da izgradnja mostova ljubavi, mira i suživota čemu teži NJ.E. generalni sekretar i predsjednik Vijeća islamskih učenjaka dr. Al-Isa, kao i sva njegova zalaganja su dosegla globalni nivo. Dvije strane su potpisale Memorandum o saradnji između Rabite i Minstarstva, a također su i izdali zajednički proglas koji potvrđuje njihovo zalaganje zarad produbljivanja veza poštovanja i bratstva.Delegacija je počastila NJ.E. dr. Muhameda Al-Isa dodijelivši mu malezijsku „Nagradu za mir“ za njegove napore hvale vrijedne, a koji se odnose na brigu o muslimanima, pitanjima i poteškoćama sa kojima se oni susreću, zatim analiziranje njihovih problema i iznalaženje odgovarajućih rješenja za te probleme te podrška radu na uspostavljanju mira i sklada u svijetu. Predvodnik delegacije je uručio nagradu NJ.E. dr. Al-Isau.

Historijski Memorandum o saradnji

Liga muslimanskog svijeta i Ministarstvo islamskih poslova u Maleziji su potpisali zajednički Memorandum o saradnji koji sadrži realizaciju sadržaja Povelje Časne Meke u Maleziji putem izrade zajedničkog vremenski ograničenog plana, a zatim će ta Povelja biti dostavljena malezijskim organima koji su uključeni u dijalog i civilizacijsku komunikaciju. Biti će prezentovana na društvenim mrežama i tokom održavanja medijskih i intelektualnih događaja gdje će se voditi diskusija o istoj na akdemskom nivou. Obje strane će raditi na uključivanju principa Povelje u obrazovne programe te ih učiniti dostupnim civilnim organizacijama.

U službi islamu i muslimanima

Rabita i Ministarstvo će raditi na predstavljanju islama i njegovih autentičnih načela koja proizilaze iz vrijednosti srednjeg puta i umjerenosti. Radiće na borbi protiv ekstremizma i islamofobije uz objašnjenje stajališta čiste religije bez primjesa radikalnih pokreta i struja koje odstupaju od ispravnog učenja. Ova aktivnost uključuje razmjenu informacija i iskustava između dvije strane kao i pregled objavljenih publikacija i to posebno onih koji su iz oblasti islamskog rada i načina podrške i aktiviranja istog.

Organizacija znanstvenih aktivnosti

Memorandum sadrži razmjenu pozivnica između Rabite i Ministarstva u akademskom okviru obzirom da će obje strane organizirati zajedničke aktivnosti poput konferencija, seminara, predavanja i diskusija kao što će obje strane podržati međunarodne događaje koji imaju za cilj promovisanje mira i razumijevanja među narodima i civilizacijama. Obje strane će učestvovati u istraživanju savremenih humanitarnih pitanja i iznalaženju načina tretmana tih pitanja sa stanovišta islama i međunarodnih odnosa kao što će biti posvećene radu u službi arapskog jezika i kulture te pojačati interes za ovaj jezik kod malezijskog naroda.

Zajednički proglas

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i NJ.E. ministar islamskih poslova u Maleziji su izdali zajednički proglas u kojem su potvrdili zadovoljstvo bratskim sastankom na kojem su razgovarali o oblastima zajedničke saradnje. Malezijski ministar je izrazio interesovanje njegove države za razvoj bratskih odnosa sa svim islamskim narodima i organizacijama. ¨Dr. Al-Bakri je istaknuo svjetske napore koje ulaže dr. Al-Isa u svojstvu generalnog sekretara Rabite što je dovelo do velikog napretka Rabite kao organizacije koja je na nevjerovatan način doprinijela izgradnji mostova saradnje i razumijevanja među različitim narodima.Sa svoje strane, dr. Al-Isa je pohvalio Maleziju smatrajući je modelom tolerancije i suživota u zemljama religijske i etničke raznolikosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top