Close

Nj. E. prof. dr. Muhammed bin Abdulkerim El-Isa

Danas želimo i imamo čast da vam, ponovo, predstavimo Nj. E. prof. dr. Muhammed bin Abdulkerim El-Isa generalnog sekretara Lige muslimanskogs vijeta (Rabite).

Rođen je u Rijadu (Kraljevina SaudijskaA rabija), 1965. godine, a na poziciji generalnog sekretara Lige Muslimanskog svijeta je od 8.9.2016. godine.

Stekao je zvanje bakalaureat iz oblasti komparativnog islamskog prava, te zvanje magistra i doktora iz oblasti komparativne sudske prakse, javnog i ustavnog prava.

Održao je brojna predavanja u KSA i inozemstvu o islamskom pravu, njegovim sudskim pogledima, a naročito krivičnom zakonodavstvu gdje treba dodati komparaciju i istraživanja koja je radio o islamskom pravu i pozitivnim pravnim normama.

Održao je brojna predavanja u KSA i van nje o različitim temama – šerijatskim, zakonodavnim, intelektualnim i pravnim.

Također, održao je brojna akademska predavanja, učestvovao u raspravama znanstvenih istraživanja na velikim univerzitetima u KSA i inozemstvu gdje posebno treba istači Evropu i SAD.

Autor je brojnih knjiga, istraživanja, radnih listova i fikhskih, pravnih, intelektualnih i članaka o ljudskim pravima. Radio je na pozicijama vezanim za Šerijat i pravo.Njegovu karijeru u pravosuđu karakteriše napredovanje tako da je dostigao do funkcije istaknutog predsjednika suda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top