Close

Ispunjavajući dužnosti koje se odnose na reagovanje na katastrofe, a polazeći od važnosti kvalitetnog i dobrog upravljanja očekivanim rizicima, Liga muslimanskog svijeta koristi sve svoje kapacitete da olakša svima koji pate i koji su pogođeni mnogim katastrofama diljem svijeta.

scroll to top