Close

Nj.E. šejh dr. Muhamed Al-Isa tokom sinošnjeg otvaranja simpozija na temu “Briga o objavama (o Kur’anu i Sunnetu)”

Nj.E. šejh dr. Muhamed Al-Isa tokom sinošnjeg otvaranja simpozija na temu “Briga o objavama (o Kur’anu i Sunnetu)” kojeg organizira Liga muslimanskog svijeta u saradnji s njenom Organizacijom za brigu o Kur’anu i Sunnetu. Simpozij se odvija u Časnoj Mekki uz sudjelovanje jednog broja istaknutih stručnjaka kur’anskih i hadiskih nauka, te velikana na polju hadisa i kiraeta iz 36 zemalja.

scroll to top