Vrijedne nagrade čekaju pobjednike – učestvujte u takmičenju “Lijepo učenje Kur’ana” koje organizuje Liga muslimanskog svijeta u saradnji sa radiom “Časni Kur’an”, Kraljevina Saudijska Arabija.

May 25, 2021