Liga muslimanskog svijeta nastavlja provedbu projekata koji uključuju niz muzeja biografije Poslanika s.a.v.s. i islamske civilizacije širom svijeta.

Liga muslimanskog svijeta nastavlja provedbu projekata koji uključuju niz muzeja biografije Poslanika s.a.v.s. i islamske civilizacije širom svijeta. Ovim projektima…

September 21, 2021