Liga muslimanskog svijeta u New Yorku je organizovala Kulturni forum na temu: “Zajedničke kulturne vrijednosti i filozofski pravci”

U saradnji sa UNESCO-om, Univerzitetom Columbia i Sefardskom federacijom, Liga muslimanskog svijeta u New Yorku je organizovala Kulturni forum na…

November 3, 2021